toplogo lucabet24hr min
ที่สุดของเว็บคาสิโนออนไลน์
ครบในเว็บเดียว
register button.993b31f
login button.dc50bb0
women header.eef7ae5 min
all game.f7bba59 min

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

บาคาร่า

วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ วันเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากการปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ โดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมือง และทรงอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ

โดยการเปลี่ยนแปลงนี้มีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 มาถึงปัจจุบันคือ 24 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงระบอบทั้งสิ้น 89 ปี

ระบอบการปกครองในอดีตก่อน 2475

เมื่อครั้งอดีต ประเทศไทยเคยมีการปกครอง ในรูปแบบของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนั้นคือ การที่กลุ่มประชาชน ราษฏร ทนต่อการที่ถูกดขี่โดยอำนาจของข้าราชการ (ผู้ที่ทำงานอยู่ในรัฐบาล) โดยข้าราชการในสมัยนั้น เป็นข้าราชการที่แต่งตั้งญาติ และบุคคลที่ความประจบ หรือคนโปรด ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ต่างๆมากมาย โดยการแต่งตั้งนี้ เกิดจากกษัตริย์ที่ทรงอำนาจเหนือกฏหมาย

ในการกดขี่ราษฏรในครั้งนั้น ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญๆ ใหญ่โตในสังคมของไทย ได้ใช้อำนาจที่ได้รับมาไปในทางคดโกง ทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆ และยังมีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการของบริษัทเอกชนที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง ทั้งยังมีการนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ผลาญไปในทางส่วนตัวมากมาย ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ยังได้มีการยกยอปอปั้น พรรคพวกของตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้มีสิทธิเหนือกว่าราษฏรทั่วไป และกลุ่มที่มีสิทธิเหนือกว่า ก็ใช้สิทธิใช้เส้นสายในเวลานั้น มากดขี่ประชาชนชาวบ้านต่อไป

เมื่อถูกกดขี่ จึงลุกขึ้นสู้

บาคาร่า

ด้วยเหตุการณ์ข้างต้นนี้ จึงทำให้กลุ่มราษฏร รวมตัวกัน และแบ่งคณะราษฏรในการดำเนินการได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ทหารบก, กลุ่ม ทหารเรือ และ กลุ่มพลเรือน โดยแกนนำของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ กลุ่มทหารบก หัวหน้ากลุ่มคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) กลุ่มทหารหรือ หัวหน้ากลุ่มคือ หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มพลเรือน หัวหน้ากลุ่ม คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีอุดมการณ์หลักในการช่วยเหลือ และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

อุดมการณ์ของ คณะราษฏร

คณะราษฏร ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม พระยาพหลพลพยุหเสนา (กลุ่มทหารบก), กลุ่ม หลวงสินธุ สงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) และกลุ่ม หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (กลุ่มพลเรือน) ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม และกำหนดเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมกันไว้ดังนี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ โดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมือง และทรงอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ

โดยทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่ต้องการให้มีการปกครองแบบสภา เป็นการปกครองในรูปแบบการปรึกษาหารือกันได้ มีการกระจายอำนาจเพื่อลดการทุจริต และตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่า การร่วมกันคิดย่อมดีกว่าการคิดคนเดียว แต่ระบอบของกษัตริย์นั้น คณะราชฏร ไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าไปแย่งชิงอำนาจ หรือสมบัติของกษัตริย์ หรือเรียกเก็บทรัพย์สมบัติที่เป็นภาษีของประชาชนคืน แต่เป็นเพียงแค่ต้องการให้กษัตริย์ ทรงอยู่ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ไม่สามารถสั่งการใดๆ ได้เพียงคนเดียว ในการสั่งการ หรือการที่จะทำอะไรนั้น จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องเข้าสภาเพื่อผ่านความเห็นชอบจาก สภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน

แต่หากในวันนั้นกษัตริย์ ปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้กฏหมาย อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ทุกคนร่วมกันร่างขึ้นมาเพราะเพียงแค่กลัวว่าตนจะถูกลดอำนาจในการสั่งการลงนั้น เหตุการณ์ในวันนั้น ก็จะถือได้ว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และปรับเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ

เหตุการณ์หลังจากการเปลี่ยนระบอบการปกครอง

บาคาร่า

คณะราษฏร ได้มีการสร้างจุดระลึกถึงสถานที่ประกาศการเปลี่ยน ระบอบการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ โดยไม่ทรงมีบทบาททางการเมือง และทรงอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ด้วยการสร้างสัญลักษณ์เป็น หมุดกลมสีทองเหลือง ที่เรียกว่า หมุดคณะราษฏร ไว้ลงบนพื้นที่กลางถนน ระหว่างฐานของพระบรมรูปทรงม้า และประตูเข้าของ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในอดีด

โดยบน หมุดคณะราษฏร นั้นได้มีการจารีกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ว่า " 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง ณ ที่นี้ คณะราษฏรได้ก่อกำเนินรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ"

แต่ในปี 2560 ช่วงประมาณวันที่ 1 - 8 เมษายน ในยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หมุดคณะราษฏร ได้ถูกทำให้หายสาบสูญไป ผ่านเวลามาถึง 4 ปี ประชาชนก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่า หมุดคณะราษฏร ที่เป็นเครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตย ของคนทุกกลุ่มนั้น หายไปไหน อ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บ บาคาร่าออนไลน์

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
line min
toplogo lucabet24hr min
Lucabetasia เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมบาคาร่าออนไลน์ และเกมเดิมพันอื่นๆอีกหลากหลายเกม มีระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ พร้อมกับมีทีมงานคุณภาพคอยดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง
product footer 4
stickyline lucabet24hr min2
imgc2ac li4imgc2ac fb4
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ